Aukos/Donations
Žinių kalendorius
2019 m. gegužės mėn.
S Pr A T K Pn Š
« Bal    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Žinių archyvas

Ankstų, šaltą Vasario 16-tos dienos rytą Detroito “Žiburio” Lituanistinės mokyklos mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, svečiai rinkosi į jaukią lituanistinę mokyklėlę. Vieni skubėjo nešini mažomis trispalvėmis, kiti vilkėdami tautiniais rūbais, o kiekvieno širdelėje virpėjo ypatingos dienos jaudulys ir begalinė meilė Lietuvai. Mokykla visus pasitiko šventiškai pasidabinusi trispalvėmis.

Po darbingo rytmečio, nes mokiniai piešė piešinius konkursui, visi rinkosi į parapijos svetainę iškilmingai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 101-ųjų metinių.

Šventę pradėjo “Žiburio “mokyklos vedėjas Valdas Piestys. Pasveikino mielus mokinius, mokytojus, tėvelius, senelius ir pristatė garbingus svečius, kurie atvyko į Detroitą švęsti Lietuvos Nepriklausomybės. O svečių tą dieną buvo garbingų: Mantvydas Bekešius – Lietuvos Respublikos Generalinis Konsulas Čikagoje, Vytautas Juozapaitis – Lietuvos Respublikos Seimo narys, solistas, Eglė Juozapaitienė – docentė. Šventėje taip pat dalyvavo Janina Udrienė – LB Michigano Apygardos pirmininkė, Dievo Apvaizdos parapijos klebonas kun. Gintaras Jonikas ir dar keli parapijos tarybos nariai, Raminta Vilkienė – LB Detroito Apylinkės pirmininkė.

Po iškilmingai sugiedoto Lietuvos himno, kun. Gintaras Jonikas pasidalino prisiminimais apie savo dėdę ir tėvelį partizanus, žmones kovojusius už Lietuvos laisvę. Dėkojo jiems už lietuvišką kalbą, raštą, dainą ir paskaitė Vyčio Nemunėlio eilėraštį “Mano Vytis ir Trispalvė”. Taip pat suteikė palaiminimą Lietuvai ir visiems šventės dalyviams.

Na, o kad visus išjudinti 1 – 4 klasių moksleiviai, vadovaujami Vaidos Maloney ir Vilijos Jurgutienės, padainavo dainą “ Augo Sode Klevelis”, kurios priedainis “ir vienas, ir du, graži Lietuva” užvedė visus vaikus ir suaugusius dainai.

Eilėraštį “Daina apie Vytį”, kurį parašė Leonardas Žitkevičius, padeklamavo sesutės Sigita (4 klasė ) ir Neringa (1 klasė) Jurgutytės.

LB Michigano Apygardos pirmininkė Janina Udrienė ne tik sveikino  susirinkusiuosius, bet ir vedė visus istorijos vingiais. Papasakojo vaikams istoriją apie Laisvės Varpą, priminė laikraščio “Draugas” 110 metų ir “ Žiburio” mokyklos 70 metų sukaktis. Savo kalbą užbaigė prasmingais žodžiais užrašytais ant Laisvės Varpo:

“Te skamba per amžius vaikams Lietuvos,
kad laisvės nevertas, kas negina jos!”

Mantvydas Bekešius, Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas Čikagoje, savo kalba nukėlė visus mintimis į Lietuvą: pabuvome Gedimino pilyje, gėrėjomės Lietuvos vaizdais ir virš jų plazdančia trispalve.

Kaip pats prisipažino, gerbiamą svečią, Seimo narį Vytautą Juozapaitį, tą dieną buvo užplūdę dvejopi  jausmai. Solistui buvo truputi liūdna matyti tiek daug vaikučių, kurių širdelės pripildytos meile Lietuvai, kad jie taip toli nuo jos. Bet kartu jo širdis ir džiaugėsi, nes kad ir kur lietuviai begyventų, jie nepamiršta savo protėvių žemės, išlieka išdidūs ir ištikimi savo valstybei. Ragino visiems prisiminti žmones, kurių dėka mes šiandien esame laisvi. Nes “esam savo Tėvynės vaikai”.

Po iškilmingos ir prasmingos dalies, sekė linksmybės. Juk gimtadienį reikia švęsti linksmai ir išradingai. Docentė Eglė Juozapaitienė surengė visiems šaunią dainavimo pamoką. Mokyklos svetainėje oše miškas, kukavo gegutės, kriuksėjo šernai, kranksėjo varnos ir apuokai. Buvo daug džiaugsmo ir mažiems, ir dideliems atradus Lietuvos mišką!

Tęsiant linksmybes, mokiniai dalyvavo linksmoje ir informatyvioje viktorinoje “Ką žinai apie Lietuvą?” Kiekvienos klasės moksleiviai šauniai atsakinėjo į klausimus, džiaugėsi ir dalinosi savo žiniomis. Na, o koks gimtadienis be dovanų? Ačiū atvykusiems svečiams už dovanas “Žiburio“ mokyklos mokiniams!

Prisipildę savo širdeles teigiamų emocijų, mokinukai vaišinosi lietuvišku patiekalu, “Reginos Virtuvėje” iškeptu kugeliu, ir, sudainavę Lietuvai “Ilgiausių Metų” valgė gimtadienio tortą.

Vėliau, per oficialų Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą, surengtą LB Detroito apylinkės valdybos, “Žiburio” Lituanistinei mokyklai buvo įteikta dosni Lietuvių Fondo finansinė parama. Lietuvių Fondo atstovas, Narimantas Udrys, perskaitė finansinės paramos laišką ir įteikė jį mokyklos vedėjui, Valdui Piesčiui. Tuo pačiu, ir LB Detroito Apylinkės pirmininkė, Raminta Vilkienė, įteikė apylinkės paramą mokyklai.  “Žiburio” mokyklos vardu, esame labai dėkingi visiems Lietuvių Fondo nariams ir LB Detroito apylinkės nariams už finansinę paramą, palaikymą ir nenuilstamą darbą Lietuvybės vardan.

Su 101- uoju Gimtadieniu, Lietuva!

“Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!”

Judita Kanopsky
6 klasės mokytoja
Detroito “Žiburio” Lituanistinė mokykla